فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

تغییر رئیس ایدرو تکذیب شدتغییر رئیس ایدرو تکذیب شد

تغییر رئیس ایدرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد.

به گزارش فیلتر پرس نوین، وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر برخی رسانه‌ها درباره تغییر رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) را تکذیب کرد.

برخی رسانه‌های منتقد دولت در خبری نادرست مدعی تغییر رئیس ای درو شده بودند.منبع : مهر نیوز