فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

ارز نیمایی برای واردات گوشت قرمز حذف شدارز نیمایی برای واردات گوشت قرمز حذف شد

وزارت صمت در نامه‌ ای اعلام کرد که انواع گوشت تازه یا سردکرده به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صمت در نامه‌ای اعلام کرد که انواع گوشت تازه یا سرد کرده به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) منتقل شد.

در این نامه آمده است: واردات انواع گوشت قرمز با کدهای تعرفه ٠٢٠٤٣٠٠٠، ٠٢٠٤٤١٠٠، ٠٢٠٤٤٢٠٠، ٠٢٠٤٤٣٠٠، ۰۲۰۲۱۰۱۰، ۰۲۰۲۱۰۹۰، ۰۲۰۲۲۰۱۰، ۰۲۰۲۲۰۲۰، ۰۲۰۲۲۰۳۰، ۰۲۰۲۲۰۹۰، ۰۲۰۲۳۰۱۰، ۰۲۰۲۳۰۲۰، ۰۲۰۲۳۰۳۰ و ۰۲۰۲۳۰۹۰ از گروه کالایی ٢١ (ارز از محل تالار اول) خارج و به گروه کالایی ٢٢ (ارز از محل تالار دوم) تغییر کرد.

گفتنی است که تالار اول نیما شامل کالاهای اساسی، دارو و مواد غذایی و غیره هستند که بر اساس نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان ارز به آنها تعلق می‌گیرد. در تالار دوم کالاهای غیر اساسی و در واقع مورد نیاز تولید کنندگان صنایع و غیره است که تأمین ارز آنها بر اساس فروش حاصل از صادرات است.

اولویت ارزی واردات گوشت قرمز تغییر کردمنبع : مهر نیوز