فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

افتخارات

لوح تندیس فیلترپرس فیلتر پرس نوین

تندیس بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سال رونق تولید

لوح تقدیر فیلتر پرس باران نوین بهاران

اخذ لوح سپاس از طرف ریاست دانشگاه زنجان

لوح استاندارد فیلترپرس فیلتر پرس نوین

انتخاب گروه صنعتی فیلترسازان باران نوین بهاران به عنوان واحد برتر کیفیت  از طرف اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی زنجان در سال 1400 

تقدیر نامه فیلترپرس فیلتر پرس نوین

اخذ لوح تقدیر از طرف مجموعه بانک پارسیان