فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

بخشنامه جدید سازمان مالیاتی در مورد مالیات کالاهای مناطق آزادبخشنامه جدید سازمان مالیاتی در مورد مالیات کالاهای مناطق آزاد

طبق ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور، اخذ مالیات از واردات کالای معاف از مناطق آزاد به سرزمین اصلی موضوعیت ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد که اخذ مالیات از واردات کالای معاف از مناطق آزاد به سرزمین اصلی موضوعیت ندارد.

در این بخشنامه آمده است: با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند الف ماده ۹ قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی و با توجه به مفاد صورتجلسه شماره ۱-۱.۲ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی مالیات به اطلاع می‌رساند؛ وفق مفاد تبصره ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای موضوع بند مذکور مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به موجب بند ب ماده یک قانون یاد شده، واردات عبارت است از ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی. لذا با عنایت به تعریف واردات، اخذ مالیات از واردکنندگان کالاهای معاف موضوع بند الف ماده ۹ قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی در اچرای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ فاقد موضوعیت خواهد بود.

بخشنامه جدید سازمان مالیاتی در مورد مالیات کالاهای مناطق آزادمنبع : مهر نیوز