فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

تعلیق مجوز فعالیت ۲ پلتفرم آگهی مسکنتعلیق مجوز فعالیت ۲ پلتفرم آگهی مسکن

مدیرکل خدمات عمومی وزارت صمت خواستار تعلیق فعالیت دو پلتفرم آگهی مسکن شد.

به گزارش فیلتر پرس نوین، مدیر کل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در مکاتبه‌ای با اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت دو پلتفرم آگهی مسکن شد.

در این نامه آمده است: با عنایت به بند (۲) مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ و اخطار شماره ۴۱۷۶۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ و بند (۱) مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ و اخطار شماره ۸۰۵۷۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی در خصوص نحوه درج قیمت مسکن در سکوهای نیازمندی‌های آنلاین و اتصال شرکت آگه پردازان هوشمند (دیوار) و نت تجارت اهورا (شیپور) با توجه به عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی در سکوهای برخط (موضوع نامه ۴۰۰/۶۸۸۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۸۰۴/۲۵ معاون محترم وزیر راه و شهرسازی) در مهلت قانونی مقتضی است؛ برابر بند (ب) ماده (۵) آئین نامه اجرایی موضوع مواد (۲)، (۱۲) و تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی نسبت به تعلیق فعالیت و نماد کسب و کارهای مذکور اقدام و نتیجه به این دفتر ارسال گردد.منبع : مهر نیوز