فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

رشد 15.4 درصدی ارزش صادرات تیرآهن+ جدول

رشد 15.4 درصدی ارزش صادرات تیرآهن + جدول

صادرات تیرآهن در 9 ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15.4 درصد رشد کرد.

رشد 15.4 درصدی ارزش صادرات تیرآهن + جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در 9 ماهه ابتدای سال 1401 در مجموع 105 هزار تن تیرآهن به ارزش 65 میلیون دلار و در 9 ماهه ابتدای سال جاری 137 هزار تن تیرآهن به ارزش 75 میلیون دلار صادر شده است.

براین اساس صادرات تیرآهن در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزش 15.4 و به لحاظ وزنی 30 درصد رشد داشته است.

در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات میلگرد به لحاظ وزنی 3 درصد و به لحاظ ارزشی 12 درصد کاهش داشته است. 

حجم صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع در 9 ماهه ابتدای سال 1401 در مجموع 132 هزار تن و حجم صادرات این محصولات در 9 ماهه ابتدای سال 1402 در مجموع 167 هزار تن بوده که بر این اساس حجم صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26.5 درصد و به لحاظ ارزش نیز صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15.4 درصد افزایش یافته است. 

در 9 ماهه ابتدای سال 1401 در مجموع 78 میلیون دلار و در 9 ماهه ابتدای سال جاری در مجموع 90 میلیون دلار صادرات نبشی، ناودانی و سایر مقاطع داشته‌ایم.

 

براین اساس آمار اعلامی انجمن تولید کنندگان حجم صادرات کل مقاطع طویل فولادی در 9 ماه اول سال گذشته 2 هزار و 138 تن و در 9 ماهه ابتدای امسال 2 هزار و 142 تن بوده است که بر این اساس صادرات در این بخش در 9 ماهه سال 1402 نسبت به 9 ماه سال 1401 در مجموع 0.2 درصد افزایش داشته است.

ارزش صادرات کل مقاطع طویل فولادی شامل تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع در 9 ماهه سال جاری نسبت به 9 ماهه ابتدای سال گذشته 8.7 درصد کاهش داشته است. 

در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حجم صادرات فولاد میانی شامل (بیلت و بلوم و اسلب) 7.6 درصد افزایش یافته است. 

به لحاظ ارزشی نیز در 9 ماهه سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته ارزش صادرات فولاد میانی 4.9 درصد افزایش یافته است. 

حجم صادرات آهن اسفنجی در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه گذشته 92.7 درصد و ارزش صادرات آهن اسفنجی در مدت یاد شده 140.8 درصد افزایش داشته است. 

صادرات گندله سنگ اهن و کنسانتره سنگ آهن در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزش رشد داشته است. در مدت یاد شده صادرات گندله سنگ آهن 59.9 درصد و صادرات کنسانتره سنگ آهن 630.2 درصد رشد داشته است.

ارزش صادرات زنجیره فولاد در 9 ماهه سال 1402 به 5.5 میلیارد دلار رسید. 

فارس نیوز/