فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

زمان تعمیر یا تعویض پارچه فیلترپرس

زمان تعویض یا تعمیر پارچه فیلتر پرس

زمان تعویض یا تعمیر پارچه فیلتر پرس

چه زمانی پارچه فیلتر پرس نیاز به تعویض یا تمیز کردن دارد؟

(1) وقتی کیک فیلتر شروع به خیس شدن، لغزنده شدن و کمتر خشک شدن نسبت به قبل کرد. این بدان معنی است که پارچه فیلتر نفوذپذیری کمتری دارد.

(2) ابتدا می توانید پارچه پرس را تمیز کنید تا کیک گلی باقی مانده در منافذ پارچه پرس تمیز شود.

(3) اگر نتایج فیلتر پرس هنوز رضایت بخش نیست، پارچه پرس باید تعویض شود.

(4) طول عمر پارچه پرس به دفعات استفاده، تمیز کردن و نگهداری منظم آن و ویژگی های لجن فیلتر شده بستگی دارد.

پارچه پرس آسیب دیده نیز باید به موقع تعویض شود.

پارچه فیلتر پرس

برای دریافت مشاوره و ثبت سفارش با همکاران ما در گروه صنعتی فیلترسازان باران نوین بهاران در ارتباط باشید…