فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران؛ مجموعه ای پیشرو در اکوسیستم دانش بنیانشرکت سنگ آهن مرکزی ایران؛ مجموعه ای پیشرو در اکوسیستم دانش بنیان

یونس حمیدی از شرکت سنگ آهن مرکزی به عنوان مجموعه ای پیشرو در اکوسیستم دانش بنیان نام برد و گفت: راه اندازی صندوق های CVC نقش مهمی در توسعه اکوسیستم نوآوری و دانش بنیان دارند.

به گزارش فیلتر پرس نوین به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، یونس حمیدی، مدیر دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری در بازدیدی که به همراه تیم همراه، از مجموعه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران داشتند با بیان این مطلب اظهار کرد: در تلاش هستیم که با اقدامات برنامه ریزی شده، وضعت کاری صندوق‌ها و بحث‌های نظارتی را به طور همزمان پیش ببریم و در این مسیر ظرفیت‌ها را شناسایی و تقویت کنیم.

وی پس از بازدید از مجموعه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و ارزیابی اقدامات انجام شده شرکت در حوزه فناوری، نواوری، سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان، قول حمایت از فعالیت‌های این شرکت را داد.

در ادامه مدیر دبیرخانه کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری با حضور در دفتر صندوق cvc سنگ آهن در کارخانه نواوری درخشان یزد، در جریان مباحث مربوط به فرایندهای غربالگری ، ارزیابی شرکت‌های هدف و مدل‌های پیش بینی شده جهت سرمایه گذاری و اولویت‌های این صندوق قرار گرفت.منبع : مهر نیوز