فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

صادرات چند کالا آزاد شد؟صادرات چند کالا آزاد شد؟

سازمان توسعه تجارت ایران در نامه ای به گمرک ایران موضوع لغو ممنوعیت صادرات برخی از کالاها را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک ایران موضوع لغو ممنوعیت صادرات کاغذ و کارتن بسته بندی فیلم BOPP با کد تعرفه ۳۹۲۰۲۰۲۰، فیلم پلی استر شفاف با کد تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰، تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی جوجه یک روزه پیله کرم ابریشم ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده شده را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: عطف به نامه شماره ۶۰/۲۶۹۸۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ مقام وقت وزارت متبوع در خصوص برقراری ممنوعیت صادراتی تعدادی از اقلام به پیوست تصویر نامه شماره ۶۸۴۲۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۴ دفتر حقوقی وزارت متبوع منضم به نامه شماره ۰۱۰۱۲۴۳ ج ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ قاضی شعبه اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۲۰۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دال بر ابطال پاراگرف سوم نامه صدرالذکر ایفاد می‌گردد به استحضار می‌رساند اگرچه ممنوعیت صادراتی برخی از اقلام ذیربط طی مکاتباتی به شرح ذیل قبلاً مرتفع گردیده است علی ایحال با عنایت به ضرورت التزام به آرا صادره از سوی مراجع قضائی بدین وسیله مراتب لغو ممنوعیت صادرات کالاهای مندرج در پاراگراف سوم بخشنامه وزارت متبوع به شماره ۶۰/۲۶۹۸۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ شامل کاغذ و کارتن بسته بندی فیلم BOPP با کد تعرفه ۳۹۲۰۲۰۲۰، فیلم پلی استر شفاف با کد تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰، تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی جوجه یک روزه پیله کرم ابریشم ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده شده جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی اعلام می‌گردد.

– نامه‌های شماره ۶۰/۲۹۷۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ و شماره ۶۰/۲۰۳۰۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ با موضوع رفع ممنوعیت صادراتی به ترتیب کاغذ و مقوای موج دار ورق (کارتن) با کد تعرفه ۴۸۰۸۱۰۰۰ و کاغذ بسته بندی با کد تعرفه ۴۸۰۵۹۲۱۰

– نامه‌های شماره ۶۰/۱۰۱۸۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰، شماره ۶۰/۲۵۷۲۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ و شماره ۶۰/۱۴۹۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ با موضوع رفع ممنوعیت صادراتی به ترتیب فیلم BOPP با کد تعرفه ۳۹۲۰۲۰۲۰ و فیلم پلی استر شفاف (BOPET) با کد تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰

– نامه‌های شماره ۳۷۶۰۵/ ۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ و شماره ۶۰/۲۹۴۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ با موضوع رفع ممنوعیت صادراتی تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی با سر تعرفه‌های ۰۴۰۷، تخم مرغ نطفه دار گوشتی با کد تعرفه ۰۴۰۷۱۱۱۳ و تخم مرغ نطفه دار تخم گذار با کد تعرفه ۰۴۰۷۱۱۱۹ نامه شماره ۶۰/۷۳۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ با موضوع رفع ممنوعیت صادراتی جوجه یک روزه گوشتی با کد تعرفه ۰۱۰۵۱۱۵۰ و جوجه یکروزه تخمگذار با کد تعرفه ۰۱۰۵۱۱۶۰

– نامه‌های شماره ۶۰/۶۴۵۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰، شماره ۶۰/۱۹۳۲۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ و شماره ۶۰/۳۰۹۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ با موضوع لغو ممنوعیت صادراتی اخال پشم با کد تعرفه ۵۱۰۳۲۰۰۰، پشم دباغی اعم از چرب و چربی زدایی شده با کد تعرفه‌های شماره ۵۱۰۱۱۹۰۰ و ۵۱۰۱۲۹۰۰، پشم های رنگی چیده شده، چرب چربی زدایی شده کربونیزه نشده و کربونیزه شده با کد تعرفه‌های ۵۱۰۱۱۱۹۰، ۵۱۰۱۲۱۹۰ و ۵۱۰۱۳۰۹۰.

صادرات چند کالا آزاد شد؟منبع : مهر نیوز