فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

فیلتر پرس در صنایع دارویی

فیلترپرس صنایع دارویی داروسازی

امروزه با توجه به افزایش حجم تولید در هرزمینه ای نیاز به استفاده از تکنولوژی به روز، مفید و برتر می باشد که با راندمان بالای خود در مدت زمان کوتاه میزان تولید را به طور چشم گیری افزایش دهد

حیطه ی صنایع داروسازی pharmaceutical industries نیز از این امر مستثنا نیست و با به کارگیری دستگاه فیلترپرسfilterpress باران نوین پیشرفت قابل توجهی در زمینه ی افزایش بهره وری و تولید داشته است

فیلتر پرسfilterpress در تولید محصولات دارویی و داروسازی کمک زیادی میکند

فیلتراسیون محصولات دارویی

داروسازی، محصولات خونی، محصولات دارویی، آنزیم ها، چربیها، دارو

 

فیلتر پرس داروسازی فیلتر پرس باران نوین
فیلتر پرس تصفیه فیلتر پرس باران نوین