فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

قانون شورای رقابت اصلاح می‌شود/ بسیاری از تکالیف زمین مانده استقانون شورای رقابت اصلاح می‌شود/ بسیاری از تکالیف زمین مانده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه شورای رقابت طبق اهداف کار نکرده، کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال اصلاحی قانون این شورا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: موضوع اصلی شورای رقابت ایجاد رقابت برای ایجاد کارایی و توانمندی بخش خصوصی است و از انحصار جلوگیری کند.

وی افزود: منتهی خروجی شورای رقابت طی سالهای گذشته طبق هدف گذاری ها نبوده است.

پورابراهیمی گفت: در مجلس در حال پیگیری طرحی برای اصلاح قانون شورای رقابت هستیم؛ کار را در کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی با هماهنگی مرکز پژوهش‌ها شروع کردیم.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم متناسب با شرایط کشور و عملکرد فعلی شورای رقابت اصلاحات قانونی را به نحوی انجام دهیم تا این قانون بتواند مبنای هدف گذاری ما که جلوگیری از ایجاد انحصار و کمک به ایجاد یک رقابت سالم است را عملیاتی کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بسیاری از تکالیف شورای رقابت زمین مانده است و حتماً نیازمند بازنگری است؛ البته شورای رقابت مانند همه ارکان نظام باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.منبع : مهر نیوز