فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

معادن کاتالیزور اقتصاد، تأمین کننده صنایع داخلی استمعادن کاتالیزور اقتصاد، تأمین کننده صنایع داخلی است

توسعه بخش معدن و صنایع معدنی موجب افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمد ملی می‌شود.

به گزارش فیلتر پرس نوین، هاشم پور، مدرس دانشگاه در همایش دانشکده فنی دانشگاه تهران گفت: توسعه بخش معدن و صنایع معدنی یکی دیگر از دستاوردهایش محرومیت زدایی است، زیرا غالب معادن در مناطق دور افتاده و کمتر برخوردار قرار دارند و بخش معدن و صنایع معدنی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: توسعه بخش معدن و صنایع معدنی موجب افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمد ملی می‌شود، زیرا با افزایش تولیدات معدنی، علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی، موجب می‌شود درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن و حق انتفاع افزایش پیدا کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: امروز نقش بخش معدن در تأمین نیاز صنایع داخلی غیر قابل انکار است و می‌توان معدن را کاتالیزور اقتصاد و تأمین کننده صنایع داخلی دانست.

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران گفت: برای رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی جهت هم راستایی، هم افزایی و باید هماهنگی بازیگران در بخش معدن بیشتر شود.
وی اقدامات عملیاتی – اجرایی برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را لازم دانست و توضیح داد: اجرای منسجم، هماهنگ و هم افزایی قوانین، سیاست‌ها و راهبردهای مورد نیاز بخش باید پیاده سازی گردد.

هاشم پور تاکید کرد: در بخش معدن و صنایع معدنی، باید جهانی شدن، بهره وری، زنجیره ارزش، فناوری، نظام مدیریت، سرمایه گذاری، زیر ساخت، توسعه منطقه‌ای و ایمنی، بهداشت محیط زیست به شکل جدی به عنوان حوزه‌های هدف تعریف شود.

استاد دانشگاه تصریح کرد: افزایش ارزش افزوده، تولید ملی، اشتغال، افزایش بهره وری و ایجاد رفاه از خصوصیات این بخش محسوب می‌شود.

واقعیت اینکه بخش معدن و صنایع معدنی دارای مشخصه اشتغال زایی بالا و پایدار است، علاوه بر این، مقاوم بودن در برابر تهدیدها و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی شامل سرمایه‌های انسانی، علمی، طبیعی و… از دیگر خصوصیات این بخش محسوب می‌شود، ضمن اینکه وابستگی به نفت هم ندارد.منبع : مهر نیوز