فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

همکاری وزارت صمت و اقتصاد برای واگذاری خودروسازانهمکاری وزارت صمت و اقتصاد برای واگذاری خودروسازان

وزیر اقتصاد گفت: پس از اینکه دو وزارتخانه صمت و اقتصاد به طور مشترک در خصوص برنامه و نحوه واگذاری خودروسازان به توافق برسند؛ جزئیات آن اعلام خواهد شد.

به گزارش فیلتر پرس نوین، احسان خاندوزی گفت: وزیر صنعت معدن و تجارت برنامه و ایده ویژه‌ای برای واگذاری سهام خودروسازها دارد که لازم است در این زمینه دو وزارتخانه اقتصاد و صمت با هم برای این کار اقدام کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به همین منظور پس از اینکه دو وزارتخانه به طور مشترک در خصوص برنامه و نحوه واگذاری به توافق برسند؛ جزئیات آن اعلام خواهد شد.منبع : مهر نیوز