فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

فیلترپرس صنایع غذایی

کاربرد فیلترپرس در صنایع غذایی

فیلترپرس باران نوین بهارانfilterpress  فیلترپرس غذایی_ روغنگیری

مفتخر است که کمک زیادی به خطوط تولید انواع مواد غذایی میکند

از جمله: در کارخانجات تولید قندsugar Loaf، شکر، آبلیمو، سرکه، شیره خرما و … و نیز کارخانجات تولید روغن های خوراکی Production of edible oilsمانند روغن کنجد، روغن زیتون و تصفیه خانه های refinery روغن های سوخته و…. _

 

فیلتر پرس آبگیری فیلتر پرس باران نوین بهاران
فیلتر پرس قند و شکر فیلتر پرس باران نوین بهاران