فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

پارچه پ پ، پارچه پلی استر، پارچه مقاوم فیلترپرس، پارچه کتان پنبه، پارچه خارجی فیلتر پرس