فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

مراکز اسقاط نباید از برندگان طرح جایگزینی، وکالت نامه بگیرندمراکز اسقاط نباید از برندگان طرح جایگزینی، وکالت نامه بگیرند

آن دسته از برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده که برای تحویل خودرو فرسوده خود به مراکز اسقاط مراجعه می‌کنند، نیازی به ارائه وکالت‌نامه به نام خودروسازان ندارند.

به گزارش فیلتر پرس نوین، بر اساس اعلام سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، محمد حیدری پاشاکی با بیان اینکه آن دسته از برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده که برای تحویل خودرو فرسوده خود به مراکز اسقاط مراجعه می‌کنند، نیازی به ارائه وکالت‌نامه به نام خودروسازان ندارند، اظهار داشت: متأسفانه برخی مراکز اسقاط از برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده درخواست تعهدنامه یا دریافت وکالت به نام خودروسازان می‌کنند که تاکید می‌شود هیچ نیازی به دریافت این مدارک نیست.

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده درباره مراحل مراجعه برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده گفت: برندگان این طرح‌ها باید به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی nnhk.ir مراجعه و پس از ثبت‌نام در سایت مذکور و انتخاب مرکز اسقاط مورد نظرشان باید به همراه خودرو و مدارک مربوطه به مرکز اسقاط انتخاب شده برای تحویل و اسقاط خودرو خود مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: اسقاط خودرو فرسوده باید به نام مالک خودرو فرسوده صرفاً انجام شده و تنها به نام وی در سامانه ستاد ثبت شود.منبع : مهر نیوز