فیلترپرس باران نوین بهاران

09127424215

ورود و تخلیه خودروی کارکرده بدون ثبت سفارش ممنوع است – فیلترپرس نوین |


به گزارش فیلترپرس نوین، دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع ممنوعیت ورود و تخلیه خودروی کارکرده، بدون ثبت سفارش را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو استعلام‌های متعدد همکاران در خصوص موضوع «واردات خودرو سواری کارکرده» به اطلاع می‌رساند؛ با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه مقرر است صرفاً پس از صدور ثبت سفارش اجازه تخلیه خودروهای سواری کار کرده داده شود به منظور پیشگیری از ایراد هر گونه ضرر و زیان به هموطنان، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع ذینفعان برسد تا قبل از تخلیه خودروهای مزبور در اماکن گمرکی مجوز ثبت سفارش دریافت نمایند و تدابیر لازم جهت جلوگیری از تخلیه خودروهای فاقد ثبت سفارش در اماکن گمرکی اتخاذ نمائید.

بدیهی است مسؤلیت نظارت بر حسن اجرای این ابلاغیه برعهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

ورود و تخلیه خودروی کارکرده بدون ثبت سفارش ممنوع استمنبع : مهر نیوز